Seal & Fix Vit

Artikelnummer: 00029


Elastisk MS-polymerbaserad fogmassa för limning och fogning. Fäster på de flesta typer av fabrikslackerad plåt. Utmärkt till HB polyester, Green Coat, plastisol, aluminium, koppar, zink, taktegel, trä, betong och glas etc. Vidhäftningsytorna skall vara rena, torra och fria från fett och damm. Pigmenterad produkt ger bästa limningsegenskap.

Vit 290ml
Obetydlig krympning
Skinnbildning efter 10 min
Härdning/dygn 2-3 mm
Lösningsmedelsfri
Övermålningsbar med flertalet färger
UV-resistent
Frostresistent
Appliceringstemperatur från +5°C till +40°C
Arbetstemperatur från -40°C till +90°C

Pris per styck
Antal